Avtals- och köprätten utgör en traditionell gren inom affärsjuridikens område och är ofta central vid transationer, oavsett transaktionsföremål. Affärstransaktioner föregås av att två eller flera parter träffar avtal, uttryckligen eller genom praktiskt handlande.

Norrlandsadvokaterna hanterar dagligen en mängd olika avtal, både för svenska och internationella förhållanden, Vi upprättar och förhandlar dessa i samråd med våra klienter. Några exempel är samarbetsavtal, aktieägareavtal, sekretessavtal och olika distributionsavtal.

A

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på sidan för respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i avtals- och köprätt

Robert Persson

Robert Persson

Advokat

Tove Björnström

Tove Björnström

Advokat

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Advokat

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.