Rättsskydd/Rättshjälp

De flesta privatpersoner har rättsskydd i sina hemförsäkringar. Under förutsättning att tvist föreligger har du rätt att använda dig av rättsskyddet i hemförsäkringen.

Om du beviljas rättsskydd ersätter försäkringsbolaget merparten av dina juridiska omkostnader. Även motpartens rättegångskostnader ersätts om du blir skyldig att betala dessa. Självrisken och det maximala ersättningsbeloppet varierar mellan olika försäkringar och beroende på om försäkringstagaren är privatperson eller företag. Självklart hjälper vi till med att ansöka om rättsskydd! Kontakta oss så berättar vi mer.

Saknar du skydd i din försäkring?
Om du saknar hemförsäkring eller inte har möjlighet att utnyttja försäkringens rättsskyddsmoment kan du i vissa fall bli beviljad allmän rättshjälp av staten. Allmän rättshjälp ersätter enbart dina egna kostnader, till skillnad mot om du beviljas rättsskydd av försäkringsbolaget. Om du beviljas rättshjälp ska du betala en rättshjälpsavgift som utgör en viss procentuell andel av ersättningen till rättshjälpsbiträdet. Kontakta oss så berättar vi mer om rättshjälp!

R

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.