NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus Luleå

Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bevittna, bestyrka och legalisera handlingar, underskrifter och översättningar samt utfärda apostille.

OBSERVERA att vi tar endast emot uppdrag i egenskap av Notarius publicus i Luleå.


Notarius publicus i Luleå är Malin Mörsare.


Vi tar endast emot ärenden hos Notarius publicus via tidsbokning.


Under sommaren 2024 tar vi ej emot ärenden hos Notarius publicus

under perioden 8 juli 2024 till och med den 5 augusti 2024.

Ni når oss antingen via telefon, 0920-180 90, eller per e-mail np@norrlandsadvokaterna.se.

Våra öppettider är måndag – torsdag kl. 08-17, fredagar kl. 08 – 16.


Prislista

Legalisering 600 SEK per stämpel

Apostille 1000 SEK per stämpel


OBS! Vi tar endast emot kontant betalning eller swish från privatpersoner.

Om du känner dig osäker över vad just ditt ärende kommer att kosta är du välkommen att kontakta oss för närmare information angående detta.

Notarius publicus i Luleå gör inte översättningar. Svenska auktoriserade översättare hittar du på www.kammarkollegiet.se.


Viktig information inför besöket

För det fall du behöver både legalisering - och Apostillestämpel på din handling så behöver du boka tid hos två olika notarius publicus.


Vid bestyrkande av fotokopior

Tag alltid med den originalhandling vilken ska kopieras. Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.


Vid bestyrkande av namnteckning

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen vid vårt kontor i Luleå och skriva under din handling. Tag med din legitimation.


Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card) som utfärdat i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår giltigt.


Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.


Firmateckningar

När Notarius publicus ska bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis i original eller e-registreringsbevis uppvisas. Tänk på att registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.


Apostille enligt Haag-konventionen

Notarius Publicus kan endast utfärda apostille på handlingar utfärdade av svenska myndigheter.


Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast Notarius publicus som får utfärda apostille.


Att ett dokument förses med apostille innebär att Notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.


Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad översättare samt intyg utfärdade av Notarius publicus.


Följande handlingar kan förses med apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:

– handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Skatteverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)

– registerutdrag och andra polisiära handlingar

– domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter

– betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)

– handlingar undertecknade av Notarius publicus

– handlingar undertecknade av någon av Sveriges Handelskamrar, översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid Kammarkollegiet.

– utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från Svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från Svenska kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.


Välkommen att kontakta något av våra kontor.

LULEÅ

0920 - 180 90

Vägbeskrivning

LYCKSELE

0950 - 402 440

Vägbeskrivning

SUNDSVALL

060 - 850 01 99

Vägbeskrivning

UMEÅ

090-77 80 90

Vägbeskrivning

ÖRNSKÖLDSVIK

0660 - 180 90

Vägbeskrivning

Norrlandsadvokaterna AB | Organisationsnummer 556932-9773 | Nygatan 21, 903 29 Umeå

Christian Shumkov

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, fastighetsrätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2013-

Advokatfirman Shumkov 2012-2013

Skattejurist PwC 2011-2012

Advokatbyrån Kaiding Umeå 2007-2011

Förvaltningsrätten i Härnösand 2006-2007

Kammarrätten i Sundsvall 2006

Fonus Juridik Sundsvall 2003-2006

Jur kand 2003

Malin Mörsare

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, familjerätt, förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2016-

Advokathuset Actus 2009-2016

Advokatbyrån Kaiding Gällivare 2008-2009

Jur. kand. 2008

Robert Persson

ADVOKAT

Inriktning

Svensk och internationell avtals- och köprätt, tvistemål, arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, bolagsrätt, offentlig upphandling, skadeståndsrätt och brottmål.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2015-

Bolagsjurist, BAE Systems 2008-2015

Hovrätten för Nedre Norrland 2012

Ahlford Advokatbyrå 2005-2008

Notarietjänst Enköpings tingsrätt 2003-2005

Jur. kand. 2003

PG DipLaw (Wellington) 2002

Sophia Näslin

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt samt avtals- och köprätt

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2014-

Bolagsjurist BAE Systems Hägglunds 2010-2014

Notarietjänst Ångermanlands tingsrätt 2006-2009

Jur. kand. 2006

Tove Björnström

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, tvistemål, samerätt, förvaltningsrätt, familjerätt, avtals- och köprätt samt fastighetsrätt

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2018 -

Advokaterna Müchler 2017-2018

Advokatbyrån Kaiding 2015-2017

SESAR Joint Undertaking, Europeiska kommissionen 2014

Juristexamen 2014

Daniel Nordfjell

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2021-

Advokatfirman De Basso 2019-2021

Norrlandsadvokaterna 2013-2019

Advokatbyrån Kaiding Umeå 2005-2013

Jur kand 2005

Jessica Knecht

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, familjerätt, migrationsrätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2017-

Juristexamen 2017

Sasha Matić

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, familjerätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2023-

Advokatfirman De Basso 2020-2023

Hovrätten för Nedre Norrland 2018-2020

Sundsvalls tingsrätt 2015-2018

Hovrätten för Nedre Norrland 2014-2015

Ångermanlands tingsrätt 2013-2014

Förvaltningsrätten i Härnösand 2012-2013

Juristexamen 2012

Björn Lindahl

ADVOKAT

Inriktning

Brottmål, ekonomisk familjerätt, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, fastighetsrätt, arbetsrätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2020-

Familjens jurist 2018-2020

Jurist och franchisetagare Swedbank Juristbyrå 2008-2018

Föreningssparbanken Juristbyrå 2006-2008

Jur kand 2006

Elsa Andersson

BITRÄDANDE JURIST

Inriktning

Ekonomisk familjerätt samt förvaltningsrätt.

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2023 -

Juristexamen 2023

Anton Segelod

BITRÄDANDE JURIST

Inriktning

Kommersiella tvistemål

Meriter

Norrlandsadvokaterna 2023- Handläggare, Migrationsverket (2022-2023) Inspektör, Inspektionen för Vård och Omsorg (2020-2022) Tingsmeritering, Gällivare Tingsrätt (2020) Master of Laws in International Trade and Commercial Law, Durham University (2018) Magisterexamen i Kommersiell Rätt, Umeå Universitet (2016) Juristexamen, (2016)

Kontakta oss

Gabriella Andersson

BITRÄDANDE JURIST

Inriktning

Brottmål, vistemål, entreprenadrätt, avtals- och köprätt, förvaltningsrätt, migrationsrätt.