Brottmål är ett för Norrlandsadvokaterna centralt verksamhetsområde. Vi biträder klienter som är misstänkta för brott eller som blivit utsatta för brott. Du som är misstänkt eller åtalad för brott, kan ha rätt till offentlig försvarare. Du som utsatts för brott kan ha rätt till målsägandebiträde. Det är viktigt att du meddelar polisen att du önskar ett biträde!

Den som är anhållen, häktad eller misstänks för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse har rätt att få en offentlig försvarare som bekostas av staten. Det innebär att det finns rätt till offentlig försvarare vid vanligt förekommande brottsmisstankar som misshandel, stöld och olaga hot. Som misstänkt eller åtalad kan du kontakta polis eller åklagare för att få hjälp med att begära en offentlig försvarare.

Den som har blivit utsatt för brott har i vissa fall rätt att få ett målsägandebiträde som företräder hans eller hennes intressen. Som målsägande kan du kontakta polis eller åklagare för att få hjälp med att begära detta från domstolen. Målsägandebiträdets uppgift är att stödja och hjälpa målsäganden under förundersökningen och vid eventuell rättegång. Målsägandebiträdet hjälper även till att föra fram skadeståndsanspråk mot den misstänkte.

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att önska vem som ska bli din offentliga försvarare eller målsägandebiträde. Vi rekommenderar att du framställer önskemålet tidigt i processen för att du ska få bästa möjliga stöd.

B

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i brottmål

Christian Shumkov

Christian Shumkov

Advokat

Malin Mörsare

Malin Mörsare

Advokat

Robert Persson

Robert Persson

Advokat

Sophia Näslin

Sophia Näslin

Advokat

Daniel Nordfjell

Daniel Nordfjell

Advokat

Tove Björnström

Tove Björnström

Advokat

Jessica Knecht

Jessica Knecht

Advokat

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Advokat

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.