Med familjerätt avses de rättsliga frågeställningar som uppstår vid tvist mellan närstående. Det kan gälla äktenskapskillnad, barns boende, vårdnad om barn, umgänge med barn, underhållsbidrag m.m. Inom familjerätten ryms även arvsfrågor.

Norrlandsadvokaterna biträder klienter inom hela detta område, både med rådgivning och som ombud i domstol. Vi kan också hjälpa till att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, gåvohandlingar, bouppteckningar, testamenten m.m. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

F

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i familjerätt

Christian Shumkov

Christian Shumkov

Advokat

Malin Mörsare

Malin Mörsare

Advokat

Sophia Näslin

Sophia Näslin

Advokat

Tove Björnström

Tove Björnström

Advokat

Norrlandsadvokaterna 2018 - Advokaterna Müchler 2017-2018 Advokatbyrån Kaiding 2015-2017 SESAR Joint Undertaking, Europeiska kommissionen 2014 Juristexamen 2014

Jessica Knecht

Jessica Knecht

Advokat

Joakim Stenberg

Joakim Stenberg

Biträdande jurist

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Biträdande jurist

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.