Norrlandsadvokaterna biträder klienter vid köp och försäljning av fastigheter eller inför olika upplåtelseavtal, exempelvis lokalhyra.

 Vi har också gedigen erfarenhet av processföring på det fastighetsrättsliga området, oavsett om det rör fel i fastighet eller ärenden som rör plan- och bygglagen, servitut eller andra nyttjanderätter.

F

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i fastighetsrätt

Christian Shumkov

Christian Shumkov

Advokat

Robert Persson

Robert Persson

Advokat

Tove Björnström

Tove Björnström

Advokat

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Advokat

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.