Inom förvaltningsrätten finns en mängd olika lagar som rör den offentliga förvaltningen och som framför allt reglerar myndigheters verksamhet i förhållande till enskilda.

Inom förvaltningsrätten arbetar vi på Norrlandsadvokaterna bland annat med mål om tvångsvård och migrationsrätt. Mål om tvångsvård kan till exempel handla om barn som omhändertas av sociala myndigheter, tvångsvård på grund av missbruk eller psykisk störning. Inom migrationsrätten åtar vi oss huvudsakligen uppdrag gällande asyl avseende såväl barn som vuxna.

Norrlandsadvokaterna åtar sig löpande ärenden inom förvaltningsrätt. Vi bistår med rådgivning samt hjälper till med ansökningar och överprövningar, hanterar myndighetskontakter, för din talan inför domstol samt ser till att dina rättigheter och möjligheter tillvaratas.

Om du är part ett förvaltningsrättsligt mål har du rätt att begära att någon av medarbetarna hos oss förordnas som biträde för dig i målet. Vi hjälper dig då att föra din talan inför myndigheter och domstol. Vårt biträde är kostnadsfritt för dig, då staten står för kostnaden. Kontakta oss så berättar vi mer!

F

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i förvaltningsrätt

Christian Shumkov

Christian Shumkov

Advokat

Malin Mörsare

Malin Mörsare

Advokat

Sophia Näslin

Sophia Näslin

Advokat

Tove Björnström

Tove Björnström

Advokat

Norrlandsadvokaterna 2018 - Advokaterna Müchler 2017-2018 Advokatbyrån Kaiding 2015-2017 SESAR Joint Undertaking, Europeiska kommissionen 2014 Juristexamen 2014

Daniel Nordfjell

Daniel Nordfjell

Advokat

Jessica Knecht

Jessica Knecht

Advokat

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Biträdande jurist

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.