Notarius Publicus Luleå

Notarius publicus är förordnad av Länsstyrelsen för att bistå allmänheten och företag med att bevittna, bestyrka och legalisera handlingar, underskrifter och översättningar samt utfärda apostille.

OBSERVERA att vi tar endast emot uppdrag i egenskap av Notarius publicus i Luleå.

Notarius publicus i Luleå är Tove Björnström och Malin Mörsare.

Vi tar endast emot ärenden hos Notarius publicus via tidsbokning.

Ni når oss antingen via telefon, 0920-180 90, eller per e-mail np@norrlandsadvokaterna.se.
Våra öppettider är måndag – torsdag kl. 08-17, fredagar kl. 08 – 16.

Prislista
Legalisering 600 SEK per stämpel
Apostille 1000 SEK per stämpel

OBS! Vi tar endast emot kontant betalning eller swish från privatpersoner.

Om du känner dig osäker över vad just ditt ärende kommer att kosta är du välkommen att kontakta oss för närmare information angående detta.

Notarius publicus i Luleå gör inte översättningar. Svenska auktoriserade översättare hittar du på www.kammarkollegiet.se.

Viktig information inför besöket

Vid bestyrkande av fotokopior
Tag alltid med den originalhandling vilken ska kopieras. Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.

Vid bestyrkande av namnteckning
Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen vid vårt kontor i Luleå och skriva under din handling. Tag med din legitimation.

Legitimationen måste vara giltig och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card) som utfärdat i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår giltigt.

Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.

Firmateckningar
När Notarius publicus ska bestyrka att någon har rätt att teckna firman måste ett registreringsbevis i original eller e-registreringsbevis uppvisas. Tänk på att registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

Apostille enligt Haag-konventionen
Notarius Publicus kan endast utfärda apostille på handlingar utfärdade av svenska myndigheter.

Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast Notarius publicus som får utfärda apostille.

Att ett dokument förses med apostille innebär att Notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.

Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad översättare samt intyg utfärdade av Notarius publicus.

Följande handlingar kan förses med apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:
– handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Skatteverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)
– registerutdrag och andra polisiära handlingar
– domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter
– betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
– handlingar undertecknade av Notarius publicus
– handlingar undertecknade av någon av Sveriges Handelskamrar, översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid Kammarkollegiet.
– utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från Svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från Svenska kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.