Det allmänna gör varje år upphandlingar för över 600 miljarder kr. När offentlig sektor ska köpa varor och tjänster ska de följa reglerna om offentlig upphandling. Norrlandsadvokaterna kan biträda både det allmänna eller företag vid granskning eller upprättande av anbudsunderlag eller offerter.

Vi kan också biträda vid överprövningar och skadeståndsprocesser kopplade till de aktuella regelverken. Norrlandsadvokaterna anlitas regelbundet av företag, organisationer och lärocenter som föreläsare i ämnet.

M

Vi som hjälper dig med offentlig upphandling

Robert Persson

Robert Persson

Advokat

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.