Skadeståndsrätten är ett brett rättsområde som aktualiseras både inom och utanför avtalsförhållanden. Skadeståndsrätten reglerar frågor om det finns rätt till kompensation vid skada, hur stor denna ska vara samt vem som ska betala denna ersättning.

Norrlandsadvokaterna biträder klienter löpande inom detta rättsområde, både vid person- och sakskada samt vid skada inom kontraktsförhållanden. Kontakta oss så berättar vi mer.

S

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i skadeståndsrätt

Christian Shumkov

Christian Shumkov

Advokat

Robert Persson

Robert Persson

Advokat

Daniel Nordfjell

Daniel Nordfjell

Advokat

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Biträdande jurist

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.