Tvistelösning och processer

Norrlandsadvokaterna arbetar i stor utsträckning med tvistelösning och processer, där vi biträder både privatpersoner och företag, i och utanför domstol. Vi hanterar tvister vid allmän domstol, förvaltningsdomstol och hos myndigheter.

Där det är möjligt medverkar vi i ett tidigt stadium för att medla eller hitta en lösning på en uppkommen tvist på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. En långvarig tvist är sällan till gagn för någon, särskilt inte om det alltjämt finns ett kommersiellt intresse av fortsatt samarbete mellan parterna. På grundval av vår erfarenhet och våra specialistkompetenser kan vi göra en riskvärdering av en process i ett tidigt stadie och ge råd huruvida saken bör drivas vidare eller inte.

Genom den variation av specialkunskap som finns på Norrlandsadvokaterna  har vi möjlighet att skräddarsy ett team för olika typer av tvister. Kontakta oss så berättar vi mer.

T

VI BITRÄDER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är verksamma inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer på respektive rättsområde.

M

Vi som biträder i tvistelösning och processer

Robert Persson

Robert Persson

Advokat

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Biträdande jurist

Norrlandsadvokaterna

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Vår ambition är att ge våra klienter ett personligt engagemang och en god tillgänglighet i rättsliga angelägenheter.

Norrlandsadvokaterna

Välkommen att kontakta något av våra kontor.